Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Styrelsen

Vi i styrelsen arbetar alla som personliga ombud i Sverige på olika platser. En del i mellanstora kommuner, landsbyggd och i storstad.

Vårt arbete sker på ideell basis och bygger på att det finns medlemmar och engagemang. Ett stort arbete som vi genomför varje år är en nationell konferens för alla personliga ombud i Sverige. Alla personliga ombud är välkomna oavsett om man är medlem eller inte. Vi vet att konferensen är uppskattad av många och ett viktigt tillfälle för oss att träffas och utbyta erfarenheter. Som medlem har du en lägre konferenskostnad och styrelsen strävar efter att hålla nere konferenskostnaderna, så långt det är möjligt. 

Vi arbetar också för att hitta samarbetsparners för att synliggöra oss nationellt. Bland annat är intresseorganisationerna och personer inom olika myndigheter viktiga för oss personliga ombud som yrkeskår.

Vår ambition är att även ha utbyte med personlig ombud i andra delar av världen och då i synnerhet våra grannländer.

 

Efter årsskiftet 2020/2021 har Ulrika Fritz slutat som ordförande i YPOS. Även Therese Lind har slutat i styrelsen. Fram till årsmötet är det vice ordförande Sandra Hansson som ska är styrelsens kontaktperson. Styrelsen har ett digitalt styrelsemöte 2021-01-19 för att förätta fyllnadsval.

Ordförande: vakant

Vice ordförande Sandra Hansson, Borås

E-post:sandra.hansson@boras.se

Kassör Sofie Stone, Vaxholm

E-post:sofie.stone@vaxholm.se 

Sekreterare John Stigmar, PO Skåne

E-post: John.stigmar@po-skane.org

Medlemsansvarig Sara Hall, Piteå

E-post: sara.hall@pitea.se

Ledamot: Vakant

Ledamot Lars Bergfält, Södra Dalarna

E-post: lars.bergfalt@borlange.se

Suppleant: vakant

Suppleant Lennart Norberg, Linköping

E-post:lennart.norberg@linkoping.se