Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige

 

För att samla

Yrkesföreningen kom till för att samla de personliga ombuden som finns spridda över hela vårt land. Personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar är en yrkeskår som består av cirka 320 personer i Sverige. Personliga ombud har ganska spridd bakgrund både när det gäller tidigare yrke och utbildning. Därför är vi också spridda fackligt. I en gemensam yrkesförening kan vi samla vår unika kunskap och våra gemensamma erfarenheter. Detta är viktigt för att vi alla ska ha en liknande grund att står på i vårt dagliga arbete.

För att stödja

Många ombud arbetar ensamma i sin kommun och behovet av kollegor och stöd kan vara viktigt för att arbetet ska kännas lättare i svåra stunder och roligare och mer meningsfullt när vi har framgångar.

För att inspirera

Yrkesföreningen fungerar som en gemensam mötesplats där vi kan inspireras och inspirera varandra i vårt arbete. En av de viktigaste uppgifterna YPOS har är att varje år arrangera en årlig Nationell konferens för alla ombuden i Sverige. Vi är en liten yrkeskår och att få tillfälle att träffa andra ombud och dela yrkeserfarenheter samt att få ta del av ny kunskap inom relevanta områden tror vi är oerhört viktigt för att utvecklas. Till denna konferens är alla personliga ombud inbjudna oavsett om man är medlem eller inte i vår yrkesförening. Som medlem får du rabatt på konferensavgiften och får möjlighet att delta i YPOS årsmöte.

För att mobilisera

Yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige vill följa och främja utvecklingen för vår specifika yrkesgrupp. Detta görs t ex genom kontakt med socialstyrelsen, socialdepartementet, brukarföreningar och andra forum som kan vara aktuella. Föreningen kan i dessa sammanhang lyfta fram villkoren för oss som ombud. Föreningen verkar också för att utveckla samarbetet med forskare och utbildningsanordnare.

YPOS vill fungera som en röst för de personliga ombuden, tillsammans är vi starkare!