Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Nationell Konferens For Personligt Ombud

Material från konferens 2017

Gerillakrigare i systemet

personligtombud2017majefter-2.pdf 

Information från socialstyrelsen

po_sundsvall_presentation_170530.pdf 

Empowerment och brukarmedverkan

 ypos-samlade-fakta.docx

NSPH - Din rätt

ypos-sundsvall-din-ratt-2017-1-1.docx 

Material från konferens 2015

 Personligt ombud i Norge

personligt-ombud-i-norge.pptx

 Försäkringskassans information

ypos-201505_andringar-jt.ppt

 Nätverksmöte på klientens villkor

natverksmote-broschyr.docx

Antidiskriminering - Din rätt

din-ratt-ypos.ppt

 Anders Milton - Socialstyrelsen-
Lägesrapport Personligt ombud 2015

lagesrapport_regeringen_po2015_slutgiltig.docx

 Seminarium för chefer och ledningsgrupper

seminarium-ledning.docx

Carolina Klockmos föreläsning hittar du här:
presentation-ypos-15-maj-2014.pdf