Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Arsmote

2023

protokoll-ypos-arsmote-2023.pdf 

2022

protokoll-medlemsmote.pdf

protokoll-ypos-arsmote-2022.pdf

2021

justerat-protokoll-arsmote-2021.pdf

verksamhetsberattelse-2020-2021.pdf 

2019

arsmotesprotokoll-for-ypos-20190513.pdf

2019

Handlingar inför årsmöte

balans-och-resultatrakning-20182019.pdf

beraknad-budget-20192020doc.pdf

nuvarande-stadgar-for-ypos.pdf

nya-stadgar-for-ypos.pdf

proposition-2019-gallande-stadgeandring.pdf

verksamhetsberattelse-2018-2019-.pdf

verksamhetsplan-ypos-2019-2020.pdf

andringsforslag-stadgar-for-ypos.pdf

kallelse-till-arsmote-for-ypos-2019-05-13.pdf

2018

ypos-arsmotesprotokoll-for-20180528.pdf

verksamhetsberattelse-2017-2018.pdf

ypos-verksamhetsplan-2018-2019.pdf

2017 

ypos-arsmotesprotokoll-for-2017.pdf

verksamhetsberattelse-2016-2017.pdf

2016

ypos-arsmotesprotokoll-2016-1.docx

2015

arsmotesprotokoll-for-ypos-2105.docx 

proposition-fran-styrelsen-till-arsmotet.docx

2014

ypos2014-2.pdf

2013

arsmote-20130528.pdf